Session 7

Cast of characters

Lektion 7: 21/6

Träff 4: 27/6 kl 18-21

Din uppgift

I lektion 7 dyker vi djupare ner i vårt program och börjar kartlägga det. Vi blir jägare på riktigt och vänder på rollerna för vem som jagar vem. Genom att se och beskriva de karaktärer som har intagit scenen kan vi börja förstå byggstenarna i vårt ego och vad som driver det.

Din uppgift under de här två veckorna är att lyssna på lektion 7 och framförallt att skriva om dina karaktärer. Här är några frågor som kan hjälpa dig på vägen:

  • Vilka är de? (domare, offer, barn, skurk, hjälte, prinsessa och så vidare)
  • Vad har de för karaktärsdrag, hur ser de ut? Skapa dig en så tydlig bild av dem som möjligt.
  • Hur fungerar de? Vad tänker de, vad vill de att du gör, vad är de rädda för, när känner de sig nöjda.
  • Hur samverkar de? Tror offret på vad domaren säger? Vill hjälten komma in och styra upp situationen när barnet är rädd?
  • Vad heter de? Ge dem ett namn, gärna ett skämtsamt.

Fortsätt även skriva om saker som händer under dagen och veckan. Träna på att skriva om reaktionerna och känslorna, att se och vara ärlig med vad som pågår och känns utan att gå in i analys av dem. Addera att skriva om karaktärerna när du får syn på dem i händelserna du beskriver. “Genast kände hon hur domaren klev in och sa hur värdelös hon var som inte hade klarat av att hantera situationen bättre.”

Ta med till träff 4

Ta med dig ett utdrag från något du har skrivit och dela med dig av det under nästa möte. Vi gör det här för att öva på att vara öppna och sårbara så välj något du känner dig lagom obekväm med. Något där du behöver gå en bit utanför din bekvämlighetszon men kanske inte det som känns allra mest sårbart. Du bestämmer själv var den gränsen är, det finns inget som är fel att dela med sig av under mötena. Den här uppgiften är inte obligatorisk och du kan hoppa över att göra den, men iaktta i sådana fall vad i dig det är som inte vill att du delar med dig och skriv om det.

Vill du ha mer?

I Garys podcast får du massor med bakgrundsinformation och förståelse till vårt belief system och varför vi fungerar som vi gör. Du hittar alla avsnitt samlade här

Skulle jag rekommendera någon som är bra att börja med så är det: What is a belief eller Feeling not good enough. Annars väljer du de titlar som talar till dig.

Inspelning från tredje träffen

Träff 3 del 1

Träff 3 del 2