Session 6

Acceptance

Lektion 6: 7/6

Träff 3: 13/6 kl 18-21

Din uppgift

Lektion 6 handlar om att acceptera hur saker och ting förhåller sig och känns just som de är. Det betyder inte att vi inte vill ändra dem så småningom eller att vi går med på att ha det så i långa loppet. Det handlar istället om att observera utan att döma eller värdera det som pågår. Jag har en reaktion – okej, jag ser att du finns. Vårt program vill gärna gå in i lager av fördömanden av vad vi upplever: “Varför gör jag så här?”, “Jag borde inte känna så mycket ilska.”, “Det här kommer förstöra hela dagen” och så vidare. Genom att gå in i fördömanden spelar vi med i programmets sätt att göra det på. Att träna på att acceptera saker som de är just precis nu är ett kraftfullt sätt att bryta våra vanliga mönster.

Din uppgift under de här två veckorna är att lyssna på lektion 6 och göra övningarna i den. Fortsätt även att skriva som vi gick igenom i lektion 5.

Ta med till träff 3

Ta med dig ett utdrag från något du har skrivit och dela med dig av det under nästa möte. Vi gör det här för att öva på att vara öppna och sårbara så välj något du känner dig lagom obekväm med. Något där du behöver gå en bit utanför din bekvämlighetszon men kanske inte det som känns allra mest sårbart. Du bestämmer själv var den gränsen är, det finns inget som är fel att dela med sig av under mötena. Den här uppgiften är inte obligatorisk och du kan hoppa över att göra den, men iaktta i sådana fall vad i dig det är som inte vill att du delar med dig och skriv om det.

Vill du ha mer?

I Garys podcast får du massor med bakgrundsinformation och förståelse till vårt belief system och varför vi fungerar som vi gör. Du hittar alla avsnitt samlade här

Skulle jag rekommendera någon som är bra att börja med så är det: What is a belief eller Feeling not good enough. Annars väljer du de titlar som talar till dig.

Inspelning från andra träffen

Träff 2 del 1

Träff 2 del 2