Session 11

Embedded agreements

Lektion 11: 16/8

Träff 6: 22/8 kl 18-21

Din uppgift

I den här övningen börjar vi kombinera flera av de saker du har lärt dig i tidigare lektioner.

Genom att jaga situationer och tankar där du har en reaktion kan du också få syn på vilka överenskommelser du har om vem du är, vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Din ledtråd är känslan. Kanske känner du en klump i magen, svårt att andas, stark ilska, irritation eller något annat som när du tänker efter inte verkar vara knuten till situationen i sig, eller verkar vara överdriven i proportion till det som utspelar sig.

Nu har du fått fatt i en tråd att börja nysta i och kan rikta uppmärksamheten mot vilka tankar som rör sig i huvudet. Viktigt att inte gå in i rationaliseringar “Vad är det som är så farligt med att komma försent? Nu får jag skärpa mig och släppa den här grejen.” Du vill ta reda på vad som ligger bakom, inte “korrigera” beteendet.

Din uppgift under de här två veckorna är att lyssna på lektion 11 och skriva om de underliggande överenskommelser du kan hitta i olika situationer, ord och tankar.

  1. Skriv först situationen precis som den hände – vilka tankar som for genom huvudet, vilket ord som triggade dig, vilka tankar och karaktärer det ledde vidare till.
  2. Det hjälper dig att få syn på de underliggande överenskommelserna så att du kan skriva ner dem i steg två. Vad ligger bakom det du säger och tänker? Varför är vissa ord så laddade och får dig att “gå igång”.
  3. Sist skriver du en version där du istället uttrycker med klarhet vad som faktiskt menades och hur du skulle vilja uttrycka det – utan de underliggande överenskommelserna. En version där karaktärerna inte styr vad som kommer ur din mun eller dina tankar.

Tips! Du behöver inte vänta på att en situation ska uppstå för att kartlägga. Gå tillbaka till minnen eller ord du vet att du brukar gå igång på. Det där som din mamma eller ditt ex alltid sa…

Ta med till träff 6

  • Ett exempel på en underliggande överenskommelse och hur du har kartlagt den – vad du har fått syn på
  • Om du har en situation, ord eller tanke som du vet triggar dig men som du inte får riktigt grepp om själv, så kan vi hjälpas åt att kartlägga den

Fördjupning – för dig som vill ha mer

Läs eller lyssna på The Four Agreements av don Miguel Ruiz om du inte redan har gjort det. Den talar om samma saker som vi gör i kursen men med andra ord och förpackning.

I Garys podcast får du massor med bakgrundsinformation och förståelse till vårt belief system och varför vi fungerar som vi gör. Du hittar alla avsnitt samlade här. Skulle jag rekommendera någon som är bra att börja med så är det: What is a belief eller Feeling not good enough. Annars väljer du de titlar som talar till dig.